Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Financovanie pozície slovenského poradcu vo Svetovej banke Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2022 370 000 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2023 Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2022 566 464 € Fa search plus
  Príspevok SR do Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine 01.04.2022 - 31.03.2023 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 68 487 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do PRGT Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu Ministerstvo financií SR 2022 4 000 000 € Fa search plus
  Electrical solar energy system for Emergency Medical Station MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 6 993 € Fa search plus
  Empowering girls and youth through IT education and environmental awareness MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 6 999 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre OBSE na humanitárny projekt na Ukrajine Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 64 000 € Fa search plus
  Introduce an adapted culinary program in the day care center for children with disabilities MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 6 902 € Fa search plus
  Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región Tskhinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 39 903 € Fa search plus
  Youth football school „Romanija“ Pale MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 1 214 € Fa search plus
  Empowerment of persons with intellectual disabilities MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 330 € Fa search plus
  A sweet solution to saving threatened forest and species - honey production in Dakatcha key Biodiversity Area MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 7 000 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 1 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €