Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  WASH intervencia a energetický udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 160 000 € Fa search plus
  Fond iniciatívy na vývoj, výrobu a spravodlivú distribúciu testov, liekov a vakcín proti COVID-19 Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 150 000 € Fa search plus
  Príspevok SR do Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine 01.04.2021 - 31.03.2022 - 75% Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 68 425 € Fa search plus
  EBOR - Príspevok do Fondu E5P 2021 (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko) Európska banka pre obnovu a rozvoj – technická spolupráca a špeciálne fondy (iba krajiny oprávnené na ODA) Ministerstvo financií SR 2021 300 000 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín Janssen pre Jemen prostredníctvom COVAX Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 1 022 838 € Fa search plus
  Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov a verejnosť MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 23 973 € Fa search plus
  Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní (sa) pre odborný pedagogický personál MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 18 868 € Fa search plus
  Improving professional media standards in Montenegro MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 7 000 € Fa search plus
  Rehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu Hjeira v Sýrii MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 159 933 € Fa search plus
  Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v Gruzínsku MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 48 032 € Fa search plus
  Slovenská podpora udržateľnej rozvojovej pomoci prostredníctvom vysielania európskych expertných dobrovoľníkov MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 9 187 € Fa search plus
  Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €