Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3 Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 120 000 € Fa search plus
  Stair assist-patients-chair for emergency ambulance DL&P Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 9 900 € Fa search plus
  The Voices for Climate Action (VCA) Project Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 5 600 € Fa search plus
  Venezuelan immigrants training Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 3 485 € Fa search plus
  WASH intervencia a energetický udržateľná infraštruktúra pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 160 000 € Fa search plus
  Zabezpečenie pitnej vody pre obce Bersavy a Birstek Iné verejné subjekty v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 160 000 € Fa search plus
  Podpora demokracie, nezávislosti a transparentnosti kľúčových verejných inštitúcií v Moldavsku Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Pristúpenie SR k Medzinárodnej iniciatíve na odpustenie dlhov "MDRI" (doplnenie zdrojov na roky 2018 - 2028) Medzinárodná asociácia pre rozvoj - Multilaterálna iniciatíva na odpustenie dlhov Ministerstvo financií SR 2021 100 000 € Fa search plus
  Spoločenské zariadenie Prijímajúca vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  Intenzifikácia zhodnocovania odpadov dodávaných na skládku Srem-Mačva Súkromný sektor v poskytujúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 86 682 € Fa search plus
  Odovzdávanie skúseností v oblasti digitalizácie verejnej správy v krajinách Západného Balkánu Mimovládna organizácia so sídlom v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2021 0 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €