Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  EUBAM_MD-UA_2020 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2020 105 822 € Fa search plus
  Príspevok SR na Medzinárodný výbor červeného kríža pre Venezuelu v súvislosti s pandémiou COVID 19 Medzinárodný výbor Červeného kríža Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 10 000 € Fa search plus
  Študijná návšteva vrcholového manažmentu SRNSFG v slovenských vedeckých inštitúciách Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 5 050 € Fa search plus
  Príspevok SR do WHO na riešenie epidémie koronavírusu Svetová zdravotnícka organizácia - účet hlavných dobrovoľných príspevkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 200 000 € Fa search plus
  OBSE SMM Ukrajina 2020 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2020 159 967 € Fa search plus
  Dobrovoľník/-čka pre podporu a rozvoj mládežníckych aktivít v Gagauzskom regióne MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 0 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok 2020 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 21 000 € Fa search plus
  Vyslanie expertky-dobrovoľníčky do Moldavska MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 4 560 € Fa search plus
  Support for health workers in crisis situations MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 10 000 € Fa search plus
  Ozvučenie haly školy Miestna samospráva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2020 2 000 € Fa search plus
  Disposable masks for prevention of COVID-19 MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 762 € Fa search plus
  Príspevok do OECD 2020 transformačná pomoc pre Ukrajinu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 10 000 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 1 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €