Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2021 Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo financií SR 2021 73 270 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2021 Európska komisia – Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2021 12 428 647 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Medzinárodná finančná korporácia Ministerstvo financií SR 2021 2 931 154 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2021 2 581 578 € Fa search plus
  OSN - riadny rozpočet 2022 Organizácia spojených národov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 2 028 000 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2021 1 964 464 € Fa search plus
  MZVEZ Admin náklady 2021 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2021 1 803 649 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín Astrazeneca pre Rwandu prostredníctvom COVAX Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 1 459 249 € Fa search plus
  Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 Medzinárodná investičná banka (IIB) Ministerstvo financií SR 2021 1 285 570 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín Janssen pre Kongo prostredníctvom COVAX Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 1 186 492 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín Janssen pre Alžírsko prostredníctvom COVAX Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 1 186 492 € Fa search plus
  Darovanie COVID-19 vakcín Moderna pre Arménsko Ústredná vláda Ministerstvo zdravotníctva SR 2021 1 174 545 € Fa search plus
  432 záznamov (stránka 1 z 36)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 98 012 749 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 9 941 269 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 343 121 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 985 453 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 765 895 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 031 960 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 735 901 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 611 272 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 336 551 €
  Úrad jadrového dozoru SR 313 467 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 479 €
  Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 821 €