Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2020 Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo financií SR 2020 63 070 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do Európskeho rozvojového fondu 2020 Európska komisia - Európsky rozvojový fond Ministerstvo financií SR 2020 17 181 040 € Fa search plus
  Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (úroky) Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2020 12 421 566 € Fa search plus
  Odpustenie časti dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike (istina) Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2020 3 568 468 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2020 2 220 207 € Fa search plus
  MZVEZ Admin náklady 2020 Donorská vláda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 2 028 441 € Fa search plus
  Verejné a súkromné financie pre rozvoj 2020-2023 Ústredná vláda Ministerstvo financií SR 2020 1 395 738 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2021 (prváčasť) OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 954 399 € Fa search plus
  Program kapitalizácie MIB 2020 - 2022 International Investment Bank (IIB) Ministerstvo financií SR 2020 856 950 € Fa search plus
  3rd installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 806 803 € Fa search plus
  4th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 806 802 € Fa search plus
  Výdavky na utečencov v krajine donora 2020 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2020 751 184 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 1 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €